• bip
 • epuap
 • » Oddział

  Szpital Chorób Płuc w Siewierzu jest specjalistyczną placówką medyczną zajmującą się:

   

  • diagnozą i leczeniem chorób układu oddechowego
  • badaniem polisomnograficznym
  • wykonaniem bronchoskopii w celu zdiagnozowania oraz leczenia chorób układu oddechowego
  • nieinwazyjną wentylacją mechaniczną (NIV) w leczeniu przewlekłej niewydolności oddychania
  • leczeniem i diagnostyką w kierunku gruźlicy

   

   

  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc dysponuje 36 łóżkami w salach 2, 3, 4 i 5 osobowych z węzłami sanitarnymi, indywidualnym systemem przywoławczym oraz bezpośrednim dostępem do tlenu co ma istotne znaczenie dla często stosowanej tlenoterapii.

   

  Bazę diagnostyczną oddziału stanowią:

   

  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
  • Pracownia Bronchoskopowa
  • Pracownia Badań Czynnościowych Płuc i EKG
  • Pracownia USG
  • Laboratorium Analityczne

   

  Diagnostyka wykonywana jest za pomocą nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej.

   

  Pacjenci wypisani ze Szpitala, jak również kierowani przez lekarzy objęci są ambulatoryjną opieką specjalistyczną w Przyszpitalnej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. W Poradni Domowego Leczenia Tlenem, po zakwalifikowaniu opartym na zaleceniach przyjętych aktualnie na świecie, chorzy leczeni są w domu za pomocą otrzymanego bezpłatnie koncentratora tlenu.

   

  Proponujemy kierowanie do naszego Ośrodka pacjentów w następujących przypadkach:

   

  • Nawracające zapalenia oskrzeli i płuc oraz rozstrzenie oskrzeli.
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc.
  • Astma oskrzelowa o niestabilnym przebiegu.
  • Gruźlicy lub i jej podejrzenia.
  • Podejrzenia nowotworów układu oddechowego.
  • Zespołów płucno-sercowych i niewydolności oddechowej.