• bip
 • epuap
 • » Szpital

  Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. jest monoprofilową placówką ukierunkowaną na diagnostykę i leczenie wszelkich schorzeń układu oddechowego, w tym gruźlicy.
  Leczenie stacjonarne Szpital prowadzi w oparciu o Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc. Posiada doświadczoną kadrę lekarską i pielęgniarską oraz nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Część oddziału jest przeznaczona do leczenia chorych na gruźlicę. W chwili obecnej na Śląsku niewiele placówek posiada możliwości leczenia gruźlicy płuc. Posiadamy własne Laboratorium Analityczne oraz Pracownię Rentgenodiagnostyki. W dobie wzrostu zachorowań na nowotwory płuc oferujemy możliwość szybkiej diagnostyki tej choroby, w oparciu między innymi o Pracownię bronchofiberoskopii. Doskonała współpraca z Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej umożliwia szybkie leczenie operacyjne chorych, u których jest ono możliwe, a w pozostałych przypadkach we współpracy z oddziałami onkologicznymi prowadzenie radio lub/i chemioterapii.

   

  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc zlokalizowana jest przy Szpitalu. W Poradni pacjenci wypisani z Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, jak również kierowani przez innych lekarzy objęci są ambulatoryjną specjalistyczną opieką zdrowotną.

   

   

  Zdjęcie budynku szpitala Poradnia Domowego Leczenia Tlenem obejmuje swoją opieką najciężej chorych z zaawansowaną niewydolnością oddechową, umożliwiając im stosunkowo normalne życie w warunkach domowych, dzięki domowej tlenoterapii z koncentratorów tlenu, które po zakwalifikowaniu opartym na zaleceniach przyjętych aktualnie w świecie otrzymują pacjenci bezpłatnie.

   

  Laboratorium analityczne wyposażone w nowoczesny, automatyczny sprzęt diagnostyczny, świadczy swe usługi dla pacjentów Szpitala, Poradni, Izby Przyjęć oraz mieszkańców Siewierza i okolicznych miejscowości. Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnych.

   

  Pracownia RTG jest wyposażona w aparat rentgenowski z torem wizyjnym oraz automatyczną wywoływarkę. Wykonuje badania dla Oddziału, Izby przyjęć, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradni Domowego Leczenia Tlenem oraz mieszkańców Siewierza i okolicznych miejscowości. Istniej możliwość wykonania odpłatnych badań wyłącznie na podstawie skierowania lekarskiego.
  Pracownia badań spirometrycznych jest wyposażona w nowoczesne spirometry, który służą do badania czynnościowego układu oddechowego.