• bip
 • epuap
 • » Poradnie

  PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM

   

  Do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu, kwalifikują się chorzy na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania. Kwalifikacja opiera się o wynik badania gazometrycznego krwi tętniczej pobranej w spoczynku, w pozycji siedzącej wykonanej w okresie wyrównania choroby (pacjent oddycha powietrzem atmosferycznym).

   

  Wskazania:

   

  • ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2) 55 mmHg.
  • ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej PaO2 56-60 mmHg, jeśli obecny jest przynajmniej jeden z trzech poniżej wymienionych objawów:
   - radiologiczne cechy nadciśnienia płucnego,
   - elektrokardiograficzne cechy przerostu prawej komory lub echokardiograficzne cechy nadciśnienia płucnego,
   - hematokryt 55%.

   

   

  Kwalifikacji do leczenia dokonuje lekarz specjalista z oddziału chorób płuc, z którym świadczeniodawca podpisał sformalizowane zasady koordynacji i współpracy. Lekarz kwalifikujący do leczenia musi dysponować aktualnymi wynikami:

   

  • badania gazometrycznego krwi,
  • badania spirometrycznego,
  • rtg klatki piersiowej PA i boczne,
  • EKG lub echokardiografii,
  • morfologii krwi z hematokrytem.

   

   

  Kontrola spełniania kryteriów:

   

  • wynik PaO2 55 mmHg musi być powtarzalny. Badanie gazów krwi powinno być powtórzone po miesiącu i wykazywać wynik PaO2 55 mmHg;
  • wynik PaO2 56-60 mmHg musi być powtarzalny po 3 miesiącach. Badanie gazów krwi musi być powtórzone po 3 miesiącach i wykazywać PaO2 60 mmHg;

   

  Uwaga:
  W momencie rozpoczęcia leczenia tlenem w warunkach domowych chory nie może palić papierosów, kwalifikacja - rozpoczęcie przewlekłego domowego leczenia tlenem powinno odbywać się w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem, ośrodki domowego leczenia tlenem przejmują kompleksową opieką nad pacjentem na okres tlenoterapii. W przypadku potrzeby zastosowania domowego leczenia tlenem u chorego opuszczającego szpital po zaostrzeniu choroby, dokonuje się warunkowej kwalifikacji w oparciu o wyniki badań w momencie wypisu - ostateczna kwalifikacja następuje w poradni DLT po upływie trzech miesięcy, przy czym finansowanie świadczenia obejmuje także okres do ostatecznej kwalifikacji.

   

   

  Oczekiwane wyniki postępowania

   

  • poprawa samowystarczalności chorych,
  • poprawa jakości życia,
  • zmniejszenie potrzeby hospitalizacji,
  • zmniejszenie częstości infekcji oddechowych,
  • przedłużenie życia chorych.

   

   

  Harmonogram pracy:

  Środa od 07:30 do 09:30
  Czwartek od 10:00 do 12:00

   

   

   

  PRZYSZPITALNA PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

   

  Harmonogram pracy:

  Wtorek od 11:00 do 14:30
  Środa od 10:00 do 14:00
  Piątek od 12:00 do 14:00

   

  Rejestracja pacjentów w godzinach pracy poradni osobiście lub telefonicznie.

   

   

  W Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc istnieje możliwość wykonania odpłatnie (bez skierowania lekarskiego) świadczeń zdrowotnych innych niż finansowanych ze środków publicznych:

   

  • Konsultacja specjalistyczna w cenie 100,00 zł.
  • Spirometria w cenie 40,00 zł (w cenie mieści się opis).
  • Spirometria z próba rozkurczową 75,00 zł (w cenie mieści się opis).
  • EKG bez opisu w cenie 25,00 zł.
  • EKG z opisem w cenie 40,00 zł.