• bip
 • epuap
 • » Projekt2

   


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
   

  „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Chorób Płuc Sp. z o.o.”
   

   

  WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
  1 122 300 zł
   

  KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:
  953 955 zł
   

  CELE PROJEKTU

  Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.

   

   

  ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE:

  • wykonanie nowej kotłowni gazowej,

  • montaż kolektorów słonecznych,

  • docieplenie poddasza,

  • wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji c.o.,

  • zbiornik wody.

   

   

  ZIDENTYFIKOWANE EFEKTY DODANE PROJEKTU

  • zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w budynku Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.;

  • obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej,

  • zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery;

  • poprawa jakości powietrza;

  • wzrost komfortu życia na terenie Gminy Siewierz;

  • wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez instytucje publiczne problemów związanych z ochroną środowiska.