• bip
 • epuap
 • » Projekt3

   


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
   

  „E-usługi w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.”
   

   

  WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
  1 782 018,00 zł
   

  KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR:
  1 480 711,64 zł
   

  CELE PROJEKTU

  Celem głównym projektu jest wzrost poziomu wykorzystania technologii informatycznych umożliwiających świadczenie e-usług w obszarze zdrowia przez Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.

  Zakres projektu obejmuje zakup licencji, wdrożenie oprogramowania oraz zakup sprzętu. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków EFRR oraz wkładu własnego wnioskodawcy. Realizacja projektu spowoduje wdrożenie 11 nowych e-usług. Odbiorcami inwestycji będą pacjenci oraz personel medyczny Szpitala. Poniżej przedstawiono efekty które zostaną wywołane realizacją projektu:

   

  • Wzrost wykorzystania e-usług publicznych w obszarze zdrowia,

  • Ułatwienie dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, poprawa obiegu dokumentacji i informacji,

  • Łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych dzięki skróceniu kolejek do lekarza jak również poprzez wdrożenie rozwiązań telemedycznych,

  • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.

   

   

  PLANOWANE EFEKTY

  Realizacja niniejszego projektu wraz z innymi przedsięwzięciami w zakresie rozwoju i poprawy jakości e-usług w obszarze zdrowia na poziomie regionalnym i krajowym przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii. Realizacja wszystkich projektów (zrealizowanych i zaplanowanych) w perspektywie długoterminowej spowoduje wzrost dostępności i jakości zarówno e-usług jak i świadczeń medycznych na obszarze oddziaływania projektu.